Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie członków Klubu

Zarząd MKS Czarni Połaniec informuje, że w dniu 27 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu. Miejscem zebrania będzie sala konferencyjna na Stadionie OSiR w Połańcu, ul. Sportowa 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
3. Stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Klubu do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie porządku Zebrania
5. Przyjęcie porządku Zebrania
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Klubu za 2017 i 2018 rok
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Klubu za 2017 i 2018 rok
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Klubu za 2017 i 2018 rok
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Klubu za 2017 i 2018 rok
12. Zmiany statutowe i podjęcie stosownych uchwał
13. Zatwierdzenie nowo wybranego członka Zarządu Klubu
14. Sprawy różne
15. Zakończenie Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego Czarni w Połańcu.
W przypadku braku kworum, drugi termin ustala się na 27 czerwca 2019r, godzina 17:15.