Zarząd Klubu

Zbigniew Kolera – Prezes Zarządu

Rafał Mikoda – vice Prezes Zarządu

Mariusz Wyszniewski – członek Zarządu

Andrzej Matuszek – członek Zarządu

Jacek Myślak – członek Zarządu