Zarząd Klubu

Prezes: Zbigniew Kolera

Rafał Mikoda

Grzegorz Tomecki

Andrzej Matuszek

Jacek Myślak