Historia Klubu

Historia Klubu 

1948 rok - Powstanie Klubu Czarni Połaniec

W lipcu 1948r. zostaje zarejestrowany Ludowy Zespół Sportowy Połaniec.

1961 rok - budowa stadionu

W 1960 r. powstał komitet budowy stadionu.

1967 rok - zmiana nazwy Klubu

W 1967 r. na zebraniu Zarządu przemieniono nazwę klubu z LZS na LKS „Czarni” Połaniec

1975 rok zmiana nazwy Klubu

Patronat nad klubem obejmuje Elektrownia Połaniec. W Kwietniu 1975r. zmieniono nazwę klubu na KS „Czarni” Połaniec.

1986 rok - zmiana nazwy Klubu

8 kwietnia 1986 r. nastąpiła zmiana nazwy Klubu na Zakładowy Klub Sportowy „Czarni” Połaniec

1995 rok - zmiana nazwy Klubu

20 stycznia 1985 r. nastąpiła zmiana nazwy Klubu na Miejski Klub Sportowy „Czarni” Połaniec

2012 rok - powstaje OSiR

W styczniu 2012 r. powstaje Ośrodek Sportu i Rekreacji, który przejmuję cześć majątku Klubu. 

2010 - Zmiana władzy w Klubie

Prezesem Klubu zostaje Marcin Kaczmarczyk. 

2012 - Zmiana władzy w Klubie

Prezesem Klubu zostaje Grzegorz Stawecki

2016 - Zmiana władzy w Klubie

Prezesem Klubu zostaje Zbigniew Kolera

Drużyna Czarnych Połaniec lata 50-te

    

Stoją u góry z lewej: Jerzy Pławski, Józef Marczewski, Tadeusz Warchałowski, Janusz Gil, Henryk Ramos, Władysław Szcześniak, Marian Marczewski, brak danych, Marian Łańka, Jan Witek,

Dół: Drużyna przeciwna, klęczy w ciemnej koszulce z piłką Marian  Łukaszek.

Źródło: Archiwum prywatne.